Ceník služeb

Cena za poskytované služby je vždy stanovena dohodou. Odvíjí se zejména od druhu námi poskytovaných služeb, množství zpracovávaných účetních dokladů a jejich složitosti.

U většiny klientů máme stanovenu měsíční paušální platbu, která zahrnuje veškeré úkony spojené se zpracováním účetnictví. Jedná se zejména o vyplnění všech průběžných daňových přiznání k dph, KH, čtvrtletní předávání výkazů o hospodaření firmy, účetní poradenství a dále komunikace a zastupování před státními orgány v oblasti účetnictví a daní, vztahující se k danému účetnímu období. Všechny měsíční paušály jsou stanoveny vždy po dohodě s klientem na základě požadovaných služeb.

Vedení daňové evidence

minimální měsíční platba – neplátce DPH500,- Kč
minimální měsíční platba – plátce DPH1.000,- Kč

Vedení účetnictví

minimální měsíční platba – neplátce DPH 2.000,- Kč
minimální měsíční platba – plátce DPH 3.000,- Kč

Mzdy a personalistika

zpracování mezd – DPP150,- Kč/měs.
zpracování mezd – HPP200,- Kč/zam-

Ostatní služby

zpracování DPFO - nepodnikatelé500,- Kč
zpracování DPFO - podnikateléod 1.000,- Kč
přiznání k DPPO od 2.000,- Kč
přiznání k dani silniční (2 auta)500,- Kč/ks
přiznání k dani silniční (každé další auto)200,- Kč/ks

Všechny uvedené ceny jsou bez 21% DPH