Často kladené otázky

Paušální výdaj na firemní automobil - které náklady si můžeme uplatňovat souběžně s tímto paušálem?

V paušálním výdaji na dopravu u vozidla vlastního, které je zařazené do obchodního majetku, jsou již zahrnuty výdaje na pohonné hmoty a parkovné. Mimo paušál však můžeme navíc uplatnit v prokázané výši výdaje na opravy a údržbu, pojistné, odpisy, silniční daň apod. Při užití vozidla i pro soukromé účely, z výdajů které navíc uplatňujeme, můžeme uplatnit pouze 80 % - toto procento se použije i u odpisů. U vozidla v nájmu si můžeme navíc odečíst i náklady na pronájem auta.

Otec daroval nemovitost synovi. Má povinnost podat daňové přiznání a zaplatit darovací daň?

Darování a ostatní bezúplatné příjmy podléhají dani z příjmů. Zákon o daních z příjmů osvobozuje v § 10 odst. 3 ZDP kromě jiného bezúplatné příjmy od příbuzného v přímé linii, proto bude darování nemovitosti synovi osvobozeno od daně. V případě, že by hodnota daru přesáhla částku 5 mil. Kč, má obdarovaný povinnost dle § 38v ZDP oznámit přijetí daru finančnímu úřadu do termínu pro podání daňového přiznání, v ostatních případech nemá obdarovaný povinnost podávat daňové přiznání z titulu přijetí daru. Nemovitosti však podléhají dani z nemovitých věcí. Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí musí být podáno za rok, ve kterém k 1. lednu bude změna vlastnictví (právní účinky vkladu) evidována v katastru nemovitostí. Daňové přiznání bude podávat jak dárce tak i obdarovaný.

Pronájem nemovitosti a EET

Rozhodným příjmem pro EET je příjem poplatníka FO nebo právnické osoby z činností, která jsou podnikáním. Pokud jste tedy fyzická osoba a pronájem nemovitosti zdaňujete dle § 9 zákona o daních z příjmů, pak tržbu v hotovosti za pronájem nemovitosti neevidujete v systému EET. V případě, že pronájem této nemovitosti zdaňujete jako příjem z podnikatelské činnosti dle § 7 zákona o daních příjmů, pak tento příjem evidenci EET podléhá.