...poskytování služeb v účetní kanceláři


Výhody

Hlavní výhodou jsou nulové náklady na vlastní ekonomický systém, výpočetní techniku, proškolené zaměstnance a vlastní kancelář. Přenesení odpovědnosti na naši společnost. Minimální časová náročnost. 

Uživatelé

Drobní podnikatelé a malé firmy, kterým stačí měsíční zpracované mzdy.

Nevýhody

Nevýhodou je nemožnost využítí dat zavedených do ekonomického systému klientem.

Cena

Příznivá cena zohledňující jednorázové zpracování za sjednanou periodu a minimální obsah komunikace a předávání výstupů.