...poskytování služeb v účetní kanceláři


Výhody

Hlavní výhodou jsou nulové náklady na vlastní ekonomický systém, výpočetní techniku, proškolené zaměstnance a vlastní kancelář. Přenesení odpovědnosti na naši společnost. Minimální časová náročnost. 

Uživatelé

Drobní podnikatelé a malé firmy, kterým stačí ekonomické výstupy několikrát do roka.

Cena

Příznivá cena zohledňující jednorázové zpracování za sjednanou periodu a minimální obsah komunikace a předávání výstupů.

Nevýhody

Nevýhodou je časová prodleva od dodání a zpracování dokladů do předání informací o výsledcích zpracovaného období klientovi. Nemožnost využítí dat zavedených do ekonomického systému klientem.