Účetnictví a daňová evidence

Externí účetnictví

Doklady jsou doručovány do naší kanceláře, kde je zpracováváme v našem ekonomickém systému POHODA - z pohledu klienta externě. Výstupy a výsledky dostáváte po určitém smluveném období a to osobně nebo elektronicky.

Více informací →

Interní účetnictví

Docházíme k vám a doklady zpracováváme přímo u vás - z pohledu klienta interně. Data zadáváme do vašeho ekonomického systému.

Více informací →

Externí účetnictví online

Doklady jsou doručovány do naší kanceláře, kde je zpracováváme v našem ekonomickém systému POHODA - z pohledu klienta externě. Klient má však kdykoliv a odkudkoliv on-line vzdálený přístup do svého účetnictví.

Více informací →

Interní účetnictví online

Doklady jsou doručovány do naší kanceláře, kde je zpracováváme ve vašem ekonomickém systému - z pohledu klienta interně. Máme on-line vzdálený přístup do vašeho ekonomického systému.

Více informací →