...on-line poskytování služeb v našem ekonomickém systému s možností vzdáleného přístupu pro klienta


Výhody

Minimální časová náročnost pro vás. Nemusíte mít ani vlastní ekonomický systém ani svou kancelář. Není třeba v mnoha případech řešit oběh dokladů, klient si může zásadní množství zadat do systému sám. Máte okamžitě přístup ke všem námi zadaným údajům. Můžete náš ekonomický systém využívat v libovolném rozsahu i pro svůj vlastní provoz (pro libovolný počet uživatelů a z libovolného počtu přístupových míst). Zajišťujeme veškerý servis - aktualizace systému, zajištění jeho provozuschopnosti, zálohování dat.

Uživatelé

Firmy, které chtějí mít všechny informace potřebné pro své řízení okamžitě k dispozici. Firmy, které potřebují využívat ekonomický systém i pro vlastní provoz, ale investice do vlastní výpočetní techniky, software a průběžné údržby a správy pro ně není efektivní. 

 

Nevýhody

Musíte se naučit pracovat s naším ekonomickým systémem POHODA

Cena

Cena za naše služby není nijak ovlivněna samotným poskytováním vzdáleného přístupu pro klienta. Klient musí pouze jednorázově uhradit vstupní poplatek za vzdálený přístup do našeho ekonomického systému.