...on-line poskytování služeb prostřednictvím vzdáleného přístupu do ekonomického systému klienta


Výhody

Máte okamžitě k dispozici ve svém ekonomickém systému všechny námi zadané údaje. Pro svůj chod firmy můžete využívat vlastní ekonomický systém, který vám nejlépe vyhovuje. 

Uživatelé

Střední a velké firmy, které chtějí mít výsledky námi poskytovaných služeb okamžitě k dispozici ve vlastním ekonomickém systému. 

Cena

Cena je výhodnější s ohledem na úsporu za dopravu našeho zaměstnance. Kromě množství zaúčtovaných dokladů však záleží i na kvalitě vašeho ekonomického systému. 

Nevýhody

Je potřeba řešit oběh dokladů. Musíte investovat do vlastního softwaru a hardwaru včetně všech aktualizací, správy a údržby.