...poskytování služeb v provozovně klienta v jeho ekonomickém systému


Výhody

Není třeba řešit oběh dokladů. Ve svém ekonomickém systému máte k dispozici všechny námi zadané údaje. Případné dotazy a výstupy lze řešit operativně přímo na místě.

Uživatelé

Střední a velké podniky, které musí mít výsledky okamžitě k dispozici ve vlastním ekonomickém systému. Firmy, které mají nastaveny vnitřní procesy závislé na již existujícím ekonomickém systému.

Cena

Cenu ovlivňuje čas a prostředky potřebné pro dopravu našeho zaměstnance. Záleží nejen na množství zpracovávaných dokladů, ale i na kvalitě vašeho ekonomického systému. Zejména pak na četnosti našich návštěv ve vaší provozovně.

Nevýhody

Je potřeba sladit váš pracovní čas s časem našeho zaměstnance. Zpracování účetnictví i konzultace probíhají pouze při návštěvě vaší provozovny, tedy pouze ve sjednaných periodách.